İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

 

 

EFC BALL JOINT olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;


1. İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemeyi ve kontrol altında tutmayı,


2. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm yasal yükümlülüklere ve standartlara uymayı,


3. İSG uygulamalarını denetlemeyi, sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.